J de Kat Begrafenisverzorging
Over ons


inleiding


 Tussen het geboren worden en sterven van mensen, ligt een kortere of langere periode, waarin grote en kleine zorgen het leven binnendringen. Het dagelijkse lieve leven, met zijn ups and downs. Tegen veel kunt u zich indekken of verzekeren, maar toch is daar (in)eens een onherroepelijk einde.
Een overlijden in de gezins- of familiekring.
Er komt zeer veel op je af. Vele zaken dienen te worden geregeld.
Dat heeft een enorme impact.
In deze situatie hebben mensen begeleiding nodig.
Deze begeleiding wil ik u graag bieden.
Het verdriet wegnemen is echter onmogelijk.
Door een luisterend oor en medeleven te tonen, probeer ik de zaken die rondom het overlijden aan de orde komen, op discrete wijze te regelen, de formaliteiten te vervullen en tenslotte de begrafenis uit te voeren, zoals u dat wenst.
Voor alle duidelijkheid: ik verzorg alleen begrafenissen.

24 uur per dag bereikbaar 
Voor eventuele vragen Email