J de Kat Begrafenisverzorging
Over ons

Wij over ons zelf

 

enkele persoonlijke opmerkingen
Begrafenisondernemer, een niet alledaagse beroepsuitoefening.
Nadat ik een aantal jaren als chauffeur op een rouwauto werkzaam was, en zodoende veel had gezien en ervaren met betrekking tot het werk in deze bijzondere werkomgeving, werd ik gevraagd om het beroep van begrafenisondernemer – dus het leiden van begrafenissen - te gaan uitoefenen.
Geen eenvoudige, maar toch een welbewuste keuze.
Vanuit het Bijbelse gegeven, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de Heere Jezus Christus de dood heeft overwonnen door uit de dood op te staan, mag er worden gewezen op Hem, die machtig is medelijden te hebben met onze zwakheden. Zo mag dit bijzondere werk worden verricht, en mogen gesprekken worden gevoerd, waardoor verwerken - goede rouwverwerking - mogelijk wordt, zodat het afscheid – zoals we dat tegenwoordig noemen – een plekje krijgt in het mensenhart.
Het regelen van de begrafenis, met alle dingen die er bijkomen.
Van de eerste zorg tot en met de nazorg.
Regelen van een begrafenis.
Enkele formele zaken :
Nadat een arts de verklaring omtrent het overlijden heeft afgegeven, kan aangifte van overlijden worden gedaan. In de gemeente waar deze persoon is overleden wordt de overlijdensakte opgemaakt. Tevens wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring afgegeven waardoor begraven wordt mogelijk gemaakt, het zogenaamde verlof tot begraven, zaken die ik voor u zal regelen.
Inhoudelijk :
Waar wilt u dat de overledene zal worden opgebaard?
Wat voor soort grafkist dient er te worden bezorgd?
Waar en wanneer zal de begrafenis plaatsvinden?
Is er een familiegraf, of moet dit worden aangekocht?
Gaat u met eigen vervoer naar de begraafplaats?
Zal aan de begrafenis een kerkdienst voorafgaan?
Wilt u na de teraardebestelling met familie en belangstellenden nog samenkomen?
Op al deze vragen – en nog vele andere – dient een antwoord te komen. En niet te vergeten, die antwoorden hebben ook konsekwenties, ook financiele. In het eerste gesprek komen deze vragen aan de orde. In het dagelijkse contact tussen dag van overlijden en de dag van begraven, zullen deze zaken opnieuw aan de orde (kunnen) komen. Dan zal ik u een prognose verschaffen wat – geschat - de totale begrafeniskosten zullen bedragen.
In een later stadium zullen we nog met elkaar contacten onderhouden omtrent het eventuele versturen van een dankbetuiging, per kaartje of via een advertentie.
Dan kunnen we ook nog komen te spreken over een (nieuw) monument op het graf, of het bijwerken van het reeds bestaande monument.
Nadere informatie .
Wanneer u zich wilt laten informeren over wat een begrafenis inhoudt, welke konsekwenties het allemaal met zich brengt, u kunt gerust met mij kontakt opnemen.
Dit kunt u ook doen via de mail. U kunt doorlinken naar het E-mailadres en schriftelijk uw vragen stellen.
Mijn E-mailadres luidt :
dekathekendorp@gmail.com
Ook kunt u een en ander schriftelijk laten vastleggen.
ik zal met u op uw verzoek een afspraak maken en uw wensen op papier zetten.
Daarmee kunt u voorkomen dat bij een onverwacht overlijden, uw kinderen (of andere nabestaanden) geheel ontredderd beslissingen moeten nemen, waarvan zij niet weten, of dit uw goedkeuring zou kunnen wegdragen.
Tenslotte
Deze webiste geeft geen volledige informatie. Dat kan ook niet.
In een gesprek komen ook vaak andere zaken aan de orde, die van invloed kunnen zijn op de gang van zaken rond een begrafenis. Enkele andere zaken wil ik nog noemen:
Ik werk nauw samen met Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” uit Driebruggen. Door deze Vereniging ben ik aangesteld als leider van de begrafenissen voor de leden uit onze dorpskernen. Daarnaast ben ik vrij en zelfstandig begrafenisondernemer voor de regio.
Ik werk ook samen met een vervoerder (de Firma Straver uit Gouda) en een fabrikant van grafkisten (Vos-Molenaar uit Bergschenhoek), die kwaliteit hoog in hun vaandel hebben staan.
Datzelfde geldt voor Harvas Natuursteen, die voor een grafmonument kan zorgen of voor de nadere  bewerking daarvan.
Dienstverlening, die er zijn mag!